×

Dịch vụ tư vấn sử dụng GCP một cách tối ưu nhất, hỗ trợ bởi các chuyên gia hàng đầu.

Consulting

Tại sao chọn Google Cloud

Consulting

1. Hạ tầng kết nối toàn cầu

Google là nhà cung cấp dịch vụ public Cloud duy nhất trên thế giới tự đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng riêng cho mình mà không thuê lại dịch vụ của bên thứ 3. Điều này giúp cho việc kết nối giữa các trung tâm dữ liệu của Google trên toàn cầu trở nên nhanh hơn nhiều lần, và có thể truy cập từ nhiều địa điểm khác nhau với độ trễ (latency) thấp nhất. Hệ thống của Khách Hàng sẽ chạy chung hạ tầng với các dịch vụ khách của Google như Youtube, GMail, Android… trên Google Cloud.

2. Bảo mật bởi Google

Cũng như các dịch vụ khác của Google như GMail, Youtube…, hệ thống của Khách hàng khi chạy trên Google Cloud cũng sẽ được bảo mật ở phần hạ tầng bởi đội ngũ kỹ sư bảo mật của chính Google. Khách hàng có thể tập trung nguồn lực để xây dựng các giải pháp phù hợp cho dịch vụ của mình.

3. Phân tích dữ liệu lớn

Google Cloud cung cấp các công cụ mạnh mẽ hỗ trợ cho việc phân tích và xử lý dữ liệu lớn theo thời gian thực như : BigQuery, Dataflow, Cloud Pub/sub, Cloud Function… Giúp doanh nghiệp đẩy mạnh quá trình khai phá dữ liệu một cách hiệu quả nhất.

4. Ứng dụng AI & ML

Google cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ cho ML và AI như Cloud ML Engine, BigQuery ML, bộ pre-trained API hỗ trợ xử lý hình ảnh, ngôn ngữ như Vision API, speech API…. giúp doanh nghiệp phát triển ứng dụng sử dụng ML và AI một cách nhanh nhất.

5. Google Ecosystem

Google mở rộng cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ như GSuite, Google Maps, Google Assistant, Chrome, Google Ads… trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Khách Hàng có thể tìm thấy hầu như tất cả các sản phẩm và dịch vụ cần thiết trong Hệ sinh thái Google, giúp ích cho việc kết nối tất cả các sản phẩm, dịch vụ liên quan một cách linh hoạt và tiết kiệm nhất, từ đó tạo nên giá trị cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Consulting

Cloud Booster

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi hệ thống lên Google Cloud.

Cost Optimization

Hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí xây dựng và đầu tư hạ tầng IT ban đầu trong quá trình chuyển đổi số.

Security Consulting

Tư vấn bảo mật hệ thống trên Google Cloud.

Big Data Consulting

Tư vấn thiết kế, xây dựng, chuyển đội, vận hành hệ thống phân tích dữ liệu lớn.

Các dịch vụ Tư vấn của Cloud Ace

Consulting