×
GCP Resale là một dịch vụ mà Cloud Ace thay mặt Doanh nghiệp trả phí sử dụng Google Cloud Platform (GCP).
Doanh nghiệp thay vì thanh toán trực tiếp cho Google thì sẽ thanh toán thông qua Cloud Ace bằng VNĐ.

Có thể thanh toán hóa đơn bằng VND

Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

Đây là dịch vụ hướng tới khách hàng doanh nghiệp có những nhu cầu sau:

  • Không muốn sử dụng thẻ tín dụng
  • Không muốn dịch vụ bị dừng vì vượt hạn mức thẻ tín dụng
  • Muốn có hóa đơn thanh toán theo quy định của nhà nước
  • Muốn thanh toán bằng VNĐ
  • Muốn nhận được hỗ trợ thanh toán, kỹ thuật ở Việt Nam

Tổng quan dịch vụ:

Để sử dụng GCP thông thường khách hàng cần thanh toán bằng thẻ tín dụng (USD), nhưng Cloud Ace sẽ thực hiện thanh toán thay khách hàng, khách hàng sẽ chỉ cần thanh toán hóa đơn cho Cloud Ace theo quy trình kế toán thông thường (VNĐ).

Lợi ích của việc chọn Cloud Ace / thanh toán qua đại lý

Thanh toán dễ dàng hơn

Việc ký hợp đồng trực tiếp với Cloud Ace rất nhanh chóng. Khách hàng có thể tập hợp nhiều dự án thành một hóa đơn và thanh toán một lần.

Xử lý nghiệp vụ kế toán theo quy định

Khách hàng thanh toán bằng VNĐ với Cloud Ace, và sẽ có hóa đơn theo quy định của nhà nước. Tỷ giá chuyển đổi từ USD sang VND được lấy từ bảng tỷ giá ngân hàng Vietcombank.

Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

Các câu hỏi liên quan đến hóa đơn và nội dung thanh toán cũng như các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm GCP được cung cấp miễn phí.

Trường hợp chưa sử dụng GCP

Bạn có thể sử dụng GCP và đại lý thanh toán ngay sau khi đăng ký.

Khi liên hệ đăng ký GCP Resale, Cloud Ace sẽ thay bạn tiến hành thủ tục, quy trình giúp khách hàng sử dụng GCP nhanh chóng.

Trường hợp đang sử dụng GCP.

Bạn có thể sử dụng GCP với nhiều ưu điểm mà không mất phí.

Sau khi đăng ký, billing của các project của khách hàng sẽ chuyển tới tài khoản thanh toán của Cloud Ace.

Về phí sử dụng

Liên hệ Cloud Ace để biết thêm về phí sử dụng.

Flow đăng ký sử dụng

1. Đăng ký từ Web Form

2. Sau khi đăng ký, trong vòng 2-3 ngày làm việc, Cloud Ace sẽ phát hành tài khoản thanh toán GCP cho khách hàng.

3. Khách hàng sẽ thiết lập, cài đặt các project GCP hiện tại hoặc mới vào tài khoản thanh toán GCP mà Cloud Ace phát hành là có thể bắt đầu đầu sử dụng GCP.

Những câu hỏi thường gặp (FAQ)

Cần phải có tài khoản Google, hoặc tài khoản G Suite.
Để sử dụng GCP, phải tạo tài khoản thanh toán (billing account), nó sẽ thanh toán chi phí các sản phẩm GCP. Bạn chỉ có thể sử dụng các sản phẩm GCP sau khi kết nối tài khoản thanh toán với project.
Không, GCP Resale không yêu cầu thẻ tín dụng vì bạn có thể thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.
Admin của khách hàng sẽ thực hiện điều đó và phía Cloud Ace sẽ tham gia hỗ trợ.
Trong thời gian không sử dụng GCP sẽ không phát sinh phí.
Không, Bạn không thể sử dụng GCP Resale.
Thời hạn thanh toán từ ngày 1 đến ngày 15 hàng tháng. Chu kỳ thanh toán mỗi tháng thanh toán 1 lần cho phí sử dụng của tháng trước đó.
Cloud Ace cũng thực hiện dịch vụ bảo trì, xây dựng và vận hành. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang AAA hoặc liên hệ với chúng tôi.