×
core-infra

Mục tiêu

Sau khi học xong khóa học, bạn viên sẽ nắm được kiến thức:

 • Hiểu được các dịch vụ và các sản phẩm của Google Cloud đang cung cấp
 • Lên kế hoạch và cấu hình một giải pháp trên Google Cloud
 • Triển khai và xây dựng một giải pháp trên Google Cloud
 • Đảm bảo vận hành xuyên suốt trên Google Cloud
 • Cấu hình quản lý các truy cập và bảo mật hệ thống trên Google Cloud

Phương pháp học đi đôi với hành để học viên dễ dàng vận dụng hơn trong thực tế.

Tổng quan

Đối tượng học viên:

 • Cá nhân/ Tổ chức có kế hoạch triển khai ứng dụng và muốn xây dựng môi trường giải pháp triển Google Cloud
 • Cá nhân đang làm việc ở vị trí Developer/ System Admin, Solution Architect mới làm việc trên Google Cloud
 • Tổ chức/ Cá nhân muốn đánh giá tiềm năng Google Cloud để giải quyết vấn đề doanh nghiệp.

Điều kiện đầu vào đối với học viên:

 • Học viên đang làm quen phát triển ứng dụng và điều hành hệ thống
 • Kiến thức nền tảng về câu lệnh Linux và Window
 • Data Analytics/ kỹ sư Machine learning muốn hiểu biết về các dịch vụ của Google Cloud đang cung cấp

Trang thiết bị mỗi học viên cần chuẩn bị:

 • Giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu)
 • Chuẩn bị trước tài khoản trên trang google console và qwiklabs
 • Laptop có cài chrome bản mới nhất
 • * Chúng tôi không cung cấp hay cho mượn laptop

Chương trình học

1

Introducing Google Cloud Platform

Explain the advantages of Google Cloud Platform.

Define the components of Google’s network infrastructure, including: Points of presence, data centers, regions, and zones.

Understand the difference between Infrastructure-as-a- Service (IaaS) and Platform-as-a-Service (PaaS).

2

Getting Started with Google Cloud Platform

Identify the purpose of projects on Google Cloud Platform. Understand the purpose of and use cases for Identity and Access Management.

List the methods of interacting with Google Cloud Platform.

Lab: Getting Started with Google Cloud Platform.

3

Virtual Machines in the Cloud

Identify the purpose of and use cases for Google Compute Engine.

Understand the various Google Cloud Platform networking and operational tools and services.

Lab: Compute Engine

4

Containers in the Cloud

Understand the purpose of and use cases for: Google Cloud Storage, Google Cloud SQL, Google Cloud Bigtable, and Google Cloud Datastore.

Learn how to choose between the various storage options on Google Cloud Platform.

Lab: Cloud Storage and Cloud SQL

5

Storage in the Cloud

Define the concept of a container and identify uses for containers.

Identify the purpose of and use cases for Google Kubernetes Engine and Kubernetes.

Lab: Kubernetes Engine

6

Applications in the Cloud

Understand the purpose of and use cases for Google App Engine.

Contrast the App Engine Standard environment with the App Engine Flexible environment.

Understand the purpose of and use cases for Google Cloud Endpoints.

Lab: App Engine

7

Developing, Deploying and Monitoring in the Cloud

Understand options for software developers to host their source code.

Understand the purpose of template-based creation and management of resources.

Understand the purpose of integrated monitoring, alerting, and debugging.

Lab: Deployment Manager and Stackdriver.

8

Big Data and Machine Learning in the Cloud

Understand the purpose of and use cases for the products and services in the Google Cloud big data and machine learning platforms.

Lab: BigQuery
9

Summary and Review

Thông tin khoá học

Thời gian

09:00 - 17:00

Lịch học

Thứ 6

Thời lượng

Hình thức

Online

Địa điểm

Google Meet

Chi phí

Miễn phí

Chương trình đào tạo Google Cloud khác

Professional Data Engineer

Giúp học viên có kiến thức phù hợp với việc thi chứng chỉ Professional Data Engineer.
Cung cấp kiến thức về hệ thống xử lý dữ liệu bằng các sản phẩm của GCP như: thiết kế vòng đời, kiến trúc của dữ liệu; thực thi các thuật toán Machine Learning; trực quan hóa dữ liệu; v.v
Phương pháp học đi đôi với hành để học viên dễ dàng vận dụng hơn trong thực tế.

Professional Cloud Architect

Giúp học viên có kiến thức phù hợp với việc thi chứng chỉ Professional Cloud Architect.
Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có đủ kiến thức từ thiết kế, lên kế hoạch về kiến trúc giải pháp trên Google Cloud đến quản lý, triển khai kiến trúc trên và đảm bảo độ tin cậy khi xây dựng hệ thống trên Google Cloud.

Associate Cloud Engineer

Giúp học viên có kiến thức phù hợp với việc thi chứng chỉ Associate Cloud Engineer.
Học viên có thể triển khai các ứng dụng, giám sát hoạt động và quản lý các giải pháp doanh nghiệp trên hạ tầng Google Cloud.

Smart Analytics

Khóa học giúp học viên hiểu biết về Data Pipeline giúp tổng hợp, sắp xếp và di chuyển dữ liệu đến hệ thống mục tiêu nhằm tiến hành lưu trữ và phân tích dữ liệu. Data Studio giúp bạn kết nối nhiều nguồn dữ liệu: đồng bộ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau với các sản phẩm khác của Google như Google Analytics, Google sheet, Google Ads, BigQuery và nhiều nguồn khác.

Big Data and Machine Learning Fundamentals

Google Cloud được biết đến có thế mạnh về lưu trữ dữ liệu và xử lý dữ liệu nhanh chóng. Việc xử lý dữ liệu thể hiện ở khả năng xử lý Big Data và Machine learning. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu xơ lược qua về Google Cloud, sau đó đi sâu vào tìm hiểu khả năng xử lý dữ liệu của Google Cloud. Xuyên suốt quá trình học, bạn sẽ được trau dồi kiến thức và demo và bài Lab thực hành làm việc trên Google Cloud qua đó bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về Google Cloud và chi tiết hơn về cách xử lý dữ liệu và Machine learning. Thông qua khóa học bạn sẽ hiểu được sức mạnh và khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng của Google Cloud.