×
CAP (Cloud Ace Partners)
Cloud Ace Partner là chương trình dành cho đối tác của Cloud Ace, với mục tiêu mang các sản phẩm, dịch vụ của Google Cloud Platform đến doanh nghiệp Việt. Chương trình đối tác hướng đến việc thúc đẩy sự khai phá và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trên nền tảng Google Cloud, thông qua các hoạt động hội thảo, sự kiện, cũng như hướng đến việc xây dựng mối quan hệ vững mạnh giữa các doanh nghiệp.

Lợi ích mà Cloud Ace mang lại

Sản phẩm, dịch vụ của đối tác sẽ được chào bán tại Nhật Bản thông qua Cloud Ace Japan

Nhiều năm kinh nghiệm trên Google Cloud Platform

Đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực của GCP

Lợi ích khi trở thành đối tác

Sản phẩm và dịch vụ được đa dạng hoá phù hợp với nhiều khách hàng lớn

Không cam kết doanh số, không mất phí tham gia

Hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển

Cộng đồng doanh nghiệp

Mở rộng kinh doanh