TELECOMEDIA, Inc.

Telecomedia cung cấp giải pháp AI “RoBoCo”, được training từ dữ liệu các hoạt động của Call center, được xây dựng trên nền tảng Google Cloud Platform (GCP).

Asset 5
telecomedia_logo-300x48

Lần này, Cloud Ace đã ghé thăm Telecomedia và nói chuyện với Giám đốc Rikiya Hashimoto và Bộ phận bán hàng Souta Kume về Cloud, việc ứng dụng GCP trong kinh doanh, và tầm nhìn tương lai.

RoBoCo FAQ tự động đưa ra câu trả lời dựa vào AI

RoBoCo FAQ sử dụng các kịch bản hàng ngày trong các Call center. Nhân viên trả lời các câu hỏi từ khách hàng, những kiến thức tích lũy của họ sẽ là đầu vào cho AI. và danh sách Q&A, đối với câu trả lời thì nhân viên sẽ cung cấp những pattern cách hỏi cho AI. Giải pháp AI hoạt động và chỉ cần quan tâm tới bảo trì và vận hành

telecomedia_logo-300x48

Sự hấp dẫn của việc sử dụng GCP

Giảm chi phí
Giảm việc quản lý
telecomedia_logo-300x48

Tìm hiểu cách sử dụng GCP

Mr. Hashimoto đã quyết định cho một số nhân viên có kinh nghiệm lập trình, bao gồm cả Mr.Kume tạo thành một team mũi nhọn đi tham gia chương trình đào tạo chính thức về GCP do Cloud Ace thực hiện.

 

Mr. Kume trước đây chưa từng thao tác với Cloud đã comment sau 3 ngày tham gia khóa đào tạo Cloud Architect “Tôi rất vui vì tôi đã tham gia khóa đào tạo, trước kia tôi không có kiến ​​thức, kinh nghiệm, thông qua đào tạo tôi có thể tự mình vận hành hệ thống Cloud được”


Mr.Kume cho rằng việc có nhiều quyền quản trị và một cơ chế phân quyền theo level đảm nhiệm là một đặc trưng của GCP “Tôi không có kiến thức gì về AI, khi dự án sử dụng AI bắt đầu, vì vậy tôi đã out source dự án đó cho SIer. Trong tương lai, chúng tôi không chỉ out source, mà còn yêu cầu kiến trúc hệ thống, cụ thể là sử dụng nền tảng GCP mà chúng tôi đã chọn.”

telecomedia_logo-300x48

Bằng cách sử dụng GCP, chúng tôi mong muốn cung cấp các dịch vụ mới mang lại lợi ích hơn nữa cho khách hàng.

Nếu bạn đang kinh doanh Call center, có rất nhiều cơ hội để nhận được lời khuyên từ đội ngũ quản lý của khách hàng về hiệu quả kinh doanh, về business mới. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã là đối tác của Cloud Ace và Mr.Hashimoto muốn liên kết các dịch vụ, triển khai business. Cụ thể đó là sử dụng GCP, dần dần từng bước một Call center sẽ chuyển đổi tiếng nói của khách hàng thành dữ liệu, tích lũy lại và sử dụng chúng.

“Sử dụng số hiệu khách hàng để lưu trữ lịch sử cuộc gọi mà khách hàng đã để lại, và dựa trên dữ liệu đó, chúng tôi biết sở thích, chúng tôi có thể đề xuất một vài sản phẩm.” Mr.Hashimoto cho biết thêm: chúng tôi hy vọng rằng có thể làm những dịch vụ như vậy. Ngoài chức năng quản lý khách hàng, chúng tôi cũng đang nghĩ đến dịch vụ gửi mail một loạt. Hơn nữa, công ty muốn thực hiện các điểm dưới đây trên nền tảng GCP.

 

  • Chat có người giám sát đa ngôn ngữ dựa vào dịch tự động
  • Tóm tắt văn bản từ dữ liệu giọng nói đã được chuyển đổi thành văn bản
  • Xuất ra giọng nói của mail / chat / nhật ký cuộc gọi
  • Khai thác dữ liệu (data mining) nhật ký cuộc gọi

Nếu những điểm trên được thực hiện, giá trị doanh nghiệp Call center sẽ được tăng lên, các dịch vụ sẽ bước lên một bậc thang mới. Bằng cách sử dụng GCP, thị trường sẽ hào hứng chào đón những dịch vụ mới sẽ được cung cấp, mà công ty Telecommedia cho rằng nó sẽ đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng.

Products

  • AI

Đăng ký tư vấn sử dụng dịch vụ cùng Cloud Ace

Asset 7
Shopping Basket
viVietnamese