RECOMMENDATION SYSTEM

Asset 15
Asset 15
Asset 6@2x
Asset 15

Recommendation system

Recommendation system (hệ thống gợi ý) là một hệ thống trí tuệ nhân tạo đem lại gợi ý cho khách hàng nhằm tăng doanh số bán hàng cho các doanh nghiệp.

Xây dựng toàn bộ
hệ thống trên

Google Cloud Platform

Cloud Ace có một đội ngũ chuyên biệt cho việc triển khai hệ thống trên nền tảng Google Cloud và sẵn sàng cung cấp giải pháp cũng như dịch vụ có liên quan đến Google Cloud.

Recommendation System là một trong số dịch vụ do Cloud Ace cung cấp. Đây là một hệ thống trí tuệ nhân tạo được xây dựng trên nền tảng Google Cloud mà không bận tâm đến máy chủ nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt cao và tổng chi phí vận hành thấp. Hệ thống sử dụng TensorFlow, Cloud Storage, BigQuery, App Engine, Cloud Composer và giải pháp này là ý tưởng có được dựa trên hướng dẫn của Google. Tất nhiên việc đưa ra mô hình hoàn chỉnh là của Cloud Ace, còn bạn là người sử dụng.

Asset 15

Khả năng tìm kiếm

Button

Kết nối, gần gũi

Button

Ưu thế quảng cáo

Button

Thương hiệu tiềm năng

Button

Sử dụng

Tensorflow tạo mô hình

Tensorflow là thư viện mở cho việc phát triển
và xây dựng mô hình máy học

Asset 5
Asset 15
Asset 7
Asset 15
Asset 5

Huấn luyện mô hình,
phân tích hành vi

Dữ liệu được đưa vào mô hình để huấn luyện và được đem vào sử dụng cho việc phân tích hành vi khách hàng

Tổng quan
toàn bộ hệ thống

Hệ thống phân tích hành vi khách hàng qua đó có thể gợi ý được những sản phẩm phù hợp với thị hiếu và nhu cầu sử dụng

Asset 5
Asset GMP
Asset 15

Cloud Ace

luôn sẵn sàng
cung cấp dịch vụ

Không phải ngẫu nhiên mà Recommendation System luôn là lựa chọn được ưu tiên trong toàn bộ hệ thống kinh doanh trên toàn thế giới. Có thể nói đây là một bước tiến lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và là một cỗ máy giúp doanh nghiệp hái được lợi nhuận trong hệ thống bán lẻ.

Hệ thống do Cloud Ace xây dựng hoàn toàn và không tốn nhiều chi phí, tính linh hoạt, sẵn sàng cao. Hãy cân nhắc đến lợi ích của doanh nghiệp để lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Đăng ký tư vấn sử dụng dịch vụ cùng Cloud Ace

Asset 7