CLOUD BOOSTER

Hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng xây dựng hệ thống
và làm việc trên Google Cloud Platform

Asset 15
Asset 15

Cloud Booster là gì?

Nếu bạn và doanh nghiệp của mình đang gặp phải một số vấn đề sau thì Cloud Booster do Cloud Ace cung cấp là giải pháp dành cho bạn

Asset 2

Kỹ thuật

Công ty bạn chưa có team kỹ thuật về GCP cho riêng mình

Asset 3

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm trên GCP, không tự lên được kiến trúc cho hệ thống

Asset 11@2x
Asset 7
Asset 4

Hiệu quả

Bạn không chắc chắn việc công ty bạn đang làm trên GCP sẽ cho kết quả như mong muốn

Asset 5

Tiết kiệm

Tiết kiệm thời gian planning, triển khai hệ thống, giảm chi phí vận hành

Asset 15

Các đối tượng nên
dùng gói Cloud Booster

Asset 6

Bạn đang có nhu cầu sử dụng Google Cloud
Platform nhưng chưa biết bắt đầu như thế nào.

Asset 7-1

Bạn biết mình muốn làm những gì nhưng lại không biết cách cấu hình trên Google Cloud Platform.

Asset 8-1

Bạn đang di chuyển hệ thống lên Google Cloud Platform nhưng không biết cách làm cho quy trình làm việc hiện tại trở nên hiệu quả.
Asset 9-1

Bạn có new workload lên Google Cloud Platform
Asset 14
Asset 15

Cách thức thực hiện

1

Planning

Trước tiên, chúng tôi sẽ giúp bạn tạo hoặc điều chỉnh kiến trúc hệ thống trên Google Cloud và tạo một kế hoạch để thực thi.

2

Training

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn khóa đào tạo được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu của bạn

3

Migration

Bạn sẽ có thể tự mình thực hiện việc sử dụng GCP một cách độc lập. Tuy nhiên chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn từ xa bất cứ khi nào bạn cần giúp đỡ.

Các gói Cloud Booster
Cloud Ace cung cấp

Asset 7
Asset 11@2x
Asset 13@2x

Đăng ký tư vấn sử dụng dịch vụ cùng Cloud Ace

Asset 7