LITE SERVER

Asset 15
Asset 15
Asset 2

Dành cho khách hàng có mong muốn

  • Khách hàng muốn sử dụng server test, môi trường thử nghiệm
  • Khách hàng muốn sử dụng môi trường ứng phó thảm họa không cao
  • Khách hàng muốn dùng thử GCE
Asset 15

Tổng Quan Gói Dịch Vụ

Asset 2

Giám sát 365 ngày/năm, 24/24 giờ

Asset 3-1

Support kỹ thuật
Asset 4-2

Thanh toán cố định/ Thanh toán qua hóa đơn

Chuyên mục

Giám sát dữ liệu

Sao lưu data

Đáp ứng security

Support 24/24 giờ ,365 ngày/năm

Quản lý tập trung các vấn đề

Bảo hiểm rủi ro tấn công mạng

Chuyên mục

Giám sát và thông báo cho khách hàng về tài nguyên máy chủ và tình trạng lỗi 24/24 giờ.

Mỗi ngày một lần, chúng tôi sẽ sao lưu dữ liệu và thông báo cho khách hàng về kết quả.

Thực hiển kiểm soát truy cập thông qua Firewall, thiết lập môi trường login

Các kỹ sư của Cloud Ace sẽ support khách hàng thông qua email, điện thoại.

Thực hiện chia sẻ thông tin các vấn đề với khách hàng thông qua Web.

Cung cấp bảo hiểm rủi ro tấn công mạng miễn phí cho người dùng GCP

Asset 15

Chi tiết gói dịch vụ

Asset 15
Asset 6
goi dich vu
goi dich vu mobile

(*1) Chỉ khởi động lại hệ điều hành sau khi liên hệ với khách hàng ( không thể thao tác được do hệ điều hành bị tê liệt và cần được khởi động lại từ bảng điều khiển quản lý )
(*2) Chỉ quản lý thay đổi

Asset 7@2x
Asset 15

Các loại gói dịch vụ

goi dich vu
goi dich vu mobile

(*1) Mỗi gói bao gồm 100GB persistent disk mặc định.
(*2) Mỗi gói bao gồm chi phí dung lượng truyền 100GB đầu ra (egress network) internet. Chi phí này trong trường hợp OS miễn phí. Trường hợp OS tính phí, thì sẽ phát sinh chi phí
Xem thêm 「Chi phí sử dụng OS có tính phí」.

Các Options

Asset 5
Asset 15
goi dich vu
goi dich vu mobile
Asset 2
Asset 15

Chi phí sử dụng
OS có tính phí

goi dich vu
goi dich vu mobile

*Trường hợp sử dụng OS có tính phí, thì sẽ cộng thêm chi phí này vào phần Gói OS miễn phí ở bên trên. Các vấn đề khác

Các vấn đề khác

• Chi phí trên chưa bao gồm thuế.
• Thông báo giám sát qua email 24/24 giờ 365 ngày/năm, vận hành bảo trì và xử lý sự cố được chỉ thực hiện vào ngày làm việc (09:00 - 18:00). Sau 18:00 giờ ngày làm việc thường tới 09:00 giờ ngày hôm sau, thứ 7, CN, ngày lễ, được coi là ngoài thời gian xử lý.

Đăng ký tư vấn sử dụng dịch vụ cùng Cloud Ace

Asset 7