×

Thời đại 4.0, dữ liệu doanh nghiệp ngày càng được chú trọng nhiều hơn, nó chính là kho báu của doanh nghiệp cần được khai thác để mang lại dịch vụ khách hàng tốt hơn cũng như phát triển doanh nghiệp.
Khi lượng dữ liệu của doanh nghiệp tích lũy tăng dần theo năm tháng thì doanh nghiệp phải đối mặc với một số khó khăn cơ bản sau:

  • Giảm chi phí lưu trữ dữ liệu ở on-premse.
  • Tăng tính sẵn sàng của dữ liệu.
  • Khai thác hiệu quả lượng dữ liệu hiện có.

Theo xu hướng thời đại chuyển số 4.0. Dữ liệu sẽ được tập trung trên nền tảng điện toán đám mây.
Nhưng làm thế nào để di chuyển dữ liệu hiện có lên Datawarehouse trên Google Cloud Platform khi:

  • Dung lượng dữ liệu cần di chuyển lớn.
  • Di chuyển dữ liệu thủ công không khả thi.
  • Dữ liệu mới liên tục phát sinh.

Chúng tôi – Cloud Ace với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và tận tâm sẽ giúp bạn di chuyển dữ liệu ở on-premse lên nền tảng Google Cloud Platform linh hoạt theo cách của bạn muốn:

  • Di chuyển dữ liệu toàn bộ dữ liệu hiện có.
  • Di chuyển dữ liệu phát sinh theo ngày / giờ.
  • Lập kế hoạch di chuyển dữ liệu tự động.

Mô hình

Hỗ trợ nhiều loại kết nối :Oracle, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server…