×

Recommendation system và triển khai trên nền tảng Google Cloud

Recommendation system (hệ thống gợi ý) là một hệ thống trí tuệ nhân tạo đem lại gợi ý cho khách hàng nhằm tăng doanh số bán hàng cho các doanh nghiệp.

Khả năng tìm kiếm

Khách hàng dễ dàng tiếp cận đến sản phẩm và mặt hàng yêu thích thông qua những gợi ý

Ưu thế quảng cáo

Khách hàng sẽ nhận được email quảng cáo thông tin sản phẩm đáp ứng được nhu cầu thiết yếu

Kết nối, gần gũi

Khách hàng cảm thấy được thấu hiểu và chăm sóc, tạo sự hứng thú của họ đối với doanh nghiệp

Thương hiệu tiềm năng

Dẫn đầu công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại và lợi nhuận khổng lồ từ hệ thống bán hàng

Xây dựng toàn bộ hệ thống trên Google Cloud Platform

Cloud Ace có một đội ngũ chuyên biệt cho việc triển khai hệ thống trên nền tảng Google Cloud và sẵn sàng cung cấp giải pháp cũng như dịch vụ có liên quan đến Google Cloud.
Recommendation System là một trong số dịch vụ do Cloud Ace cung cấp. Đây là một hệ thống trí tuệ nhân tạo được xây dựng trên nền tảng Google Cloud mà không bận tâm đến máy chủ nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt cao và tổng chi phí vận hành thấp. Hệ thống sử dụng TensorFlow, Cloud Storage, BigQuery, App Engine, Cloud Composer và giải pháp này là ý tưởng có được dựa trên hướng dẫn của Google. Tất nhiên việc đưa ra mô hình hoàn chỉnh là của Cloud Ace, còn bạn là người sử dụng.

Sử dụng Tensorflow tạo mô hình.

Tensorflow là thư viện mở cho việc phát triển và xây dựng mô hình máy học

Huấn luyện mô hình, phân tích hành vi

Dữ liệu được đưa vào mô hình để huấn luyện và được đem vào sử dụng cho việc phân tích hành vi khách hàng

Tổng quan toàn bộ hệ thống

Hệ thống phân tích hành vi khách hàng qua đó có thể gợi ý được những sản phẩm phù hợp với thị hiếu và nhu cầu sử dụng.

Cloud Ace luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ

Không phải ngẫu nhiên mà Recommendation System luôn là lựa chọn được ưu tiên trong toàn bộ hệ thống kinh doanh trên toàn thế giới. Có thể nói đây là một bước tiến lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và là một cỗ máy giúp doanh nghiệp hái được lợi nhuận trong hệ thống bán lẻ.
Hệ thống do Cloud Ace xây dựng hoàn toàn và không tốn nhiều chi phí, tính linh hoạt, sẵn sàng cao. Hãy cân nhắc đến lợi ích của doanh nghiệp để lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.