Asset 15

CHỨNG NHẬN CHUYÊN MÔN THỨ 12: MACHINE LEARNING

Asset 15
12

Be together for the stronger future on Google Cloud!

Cloud Ace Inc. (Trụ sở chính: Thành phố Chiyoda, Tokyo, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành: Makoto Aoki) vui mừng thông báo rằng đã gia hạn thành công Chứng nhận Chuyên môn Machine Learning (Machine Learning Specialization) vào ngày 11 tháng 10 năm 2021.

Cloud Ace đã đạt được Machine Learning Specialization lần đầu tiên của họ vào năm 2019 và thành công trong việc gia hạn Chuyên môn này trong quy trình đánh giá chuyên môn của Google. Tổng cộng, Cloud ace đã xuất sắc có trong tay 12 chứng chỉ chuyên môn của Google Cloud (bao gồm chứng chỉ mới nhất – Machine Learning)

Phân tích khối lượng dữ liệu lớn và đa dạng đã trở thành ưu tiên hơn của các công ty hơn bao giờ hết do những thay đổi hành vi của người tiêu dùng và sự tiến bộ của số hóa điều đó đã tiếp tục phát triển trong đại dịch. Sự phát triển nhanh chóng này và sự phức tạp của dữ liệu được phân tích yêu cầu sử dụng máy học (ML) tiên tiến.

Máy học cũng có thể được sử dụng để xử lý dữ liệu phi cấu trúc như hình ảnh và âm thanh và Vertex AI của Google Cloud, một nền tảng tích hợp nhiều công cụ ML, có giảm khó khăn cho việc áp dụng công nghệ đang phát triển. Quy mô thị trường hoạt động kinh doanh AI ở Châu Á Thái Bình Dương đang phát triển nhanh chóng và ước tính đạt 2 nghìn tỷ

Trong môi trường thị trường hiện tại này, Cloud Ace sẽ tiếp tục thúc đẩy phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng học máy và nâng cao tính linh hoạt trong hoạt động của các hệ thống và dịch vụ của nó. Sử dụng Chuyên môn Máy học được đổi mới của nó, phát triển các hệ thống phức tạp cho các công ty, Cloud Ace cam kết tăng cường hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh liên tục và mở rộng các công ty khác nhau hơn bao giờ hết. yên vào năm 2030, tăng gấp 10 lần từ khoảng 270 tỷ yên vào năm 2016*.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: (* Statista.https: //www.statista.com/stosystem/721750/asia-pacific-artinating-intelligence-market/)

■ Dịch vụ về Machine Learning Xây dựng hệ thống sử dụng Google Cloud API / AutoML và AI / Machine Learning https://cloud-ace.vn/dich-vu-va-giai-phap/recommendation-system/

■ Các chứng nhận chuyên môn (Specialization) https://cloud.google.com/partners/specializations

■ Tìm hiểu thêm về các dịch vụ quản lý dữ liệu của Cloud Ace: https://cloud-ace.vn/dich-vu-va-giai-phap/

■ Customer Success Story: https://cloud-ace.vn/case-study/

Mô tả Doanh nghiệp: Cloud Ace là nhà tích hợp đám mây chuyên về Google Cloud và cung cấp hỗ trợ một cửa cho việc lập kế hoạch tích hợp, vận hành và duy trì khách hàng đám mây. Cloud Ace cung cấp các dịch vụ như hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, phát triển hệ thống và đào tạo chứng chỉ Google Cloud. Có mặt trên tổng cộng 7 quốc gia, đồng thời làm việc song song với hơn 120 doanh nghiệp đối tác doanh nghiệp.

 Giới thiệu về Cloud Ace Vietnam:
Trang web: https://homepage.cloud-ace.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/CloudAceVietnam/

Tin tức liên quan

Shopping Basket
viVietnamese