Asset 15

Cloud Ace tiếp tục đạt chứng nhận Specialization for Cloud Migration trên nền tảng Google Cloud

Asset 15
pasted image 0 (1)

Cloud Ace Co., Ltd. (Trụ sở chính: Tokyo Chiyoda, Chủ tịch và Giám đốc điều hành: Makoto Aoki) vinh dự thông báo rằng Cloud Ace đã gia hạn thành công Chuyên môn Cloud MigrationTM thông qua Google Cloud Partner Advantage Program vào ngày 20 tháng 3 năm 2021.

Chuyên môn này được trao cho các công ty đã đóng góp rất nhiều vào quá trình Cloud Migration của khách hàng và cho phép chuyển đổi suôn sẻ bằng cách hỗ trợ mọi thứ từ thiết kế cơ sở hạ tầng đến quá trình di chuyển thực tế.

Chúng tôi đã thành công vượt qua kì đánh giá và tiếp tục đạt được Cloud Migration Specialization năm 2020 (đã đạt được vào năm 2019)

Bằng cách tiếp tục thúc đẩy việc sử dụng Cloud trong thị trường doanh nghiệp hiện nay và tăng tính linh hoạt trong các chiến lược và hoạt động của các hệ thống và dịch vụ, chúng tôi sẽ nỗ lực để tăng cường hỗ trợ cho việc tiếp tục / mở rộng kinh doanh, tăng trưởng năng suất làm việc của các doanh nghiệp.

<Chi tiết về chứng nhận chuyên môn của chương trình Google Cloud Partner Advantage>
Vui lòng truy cập liên kết sau. https://cloud.google.com/partners/specializations

<Các bài báo liên quan đến việc đạt được chứng chỉ chuyên môn>
* Trích từ các bài báo phổ biến được liệt kê dưới đây
https://www.cloud-ace.com/about-cloud-ace/news/2021-02-17-iot-specialization
https://www.cloud-ace.com/about-cloud-ace/news/2021-02-10-training-specialization-in-the-security-field

MSP

Giới thiệu về Cloud Ace Vietnam:

Trang web: https://cloud-ace.vn/

Về Cloud Ace – là Premier Partner hàng đầu của Google Cloud tại thị trường Việt Nam được Google công nhận –  cung cấp dịch vụ hỗ trợ trọn gói bao gồm thiết kế, cài đặt cho đến vận hành và bảo trì tất cả các mảng liên quan đến nền tảng Google Cloud Platform như Google Compute Engine, Google Cloud Storage, Bigquery…

Với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ được quản lý bởi Google Cloud, Cloud Ace cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, phát triển hệ thống và đào tạo được Google Cloud ủy quyền tại 4 địa điểm tại trụ sở mẹ ở Nhật và 8 chi nhánh ở Châu Á, đáp ứng nhiều nhu cầu về DX của các công ty cùng với hơn 120 đối tác khác nhau.

Tin tức liên quan

Shopping Basket
viVietnamese