Asset 15

Các Cập Nhật Mới Trong Looker Studio

Asset 15

Bài viết dưới đây Cloud Ace sẽ giới thiệu đến quý doanh nghiệp những cách khám phá và phân tích dữ liệu mới trong LookerLooker Studio giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định chính xác và nhanh chóng.

Giới thiệu link báo cáo cá nhân

Báo cáo cá nhân trong Looker Studio sẽ hỗ trợ các hoạt động phân tích, cung cấp sandbox riêng để giúp người dùng có thể khám phá và tự trả lời câu hỏi của riêng mình, tìm thông tin insight nhanh hơn mà không cần sửa đổi báo cáo đã được setup ban đầu.

Khi họ chia sẻ link báo cáo, một bản sao riêng lẻ sẽ được tạo cho mỗi người dùng mở liên kết, để mọi người nhận được báo cáo cá nhân của riêng mình.

Các báo cáo Personal Looker Studio được thiết kế tạm thời, người dùng không cần lo lắng về việc tạo nội dung không mong muốn và có thể giữ lại những thông tin có giá trị. Đồng thời, họ có thể lưu và chia sẻ những báo cáo này bằng các liên kết mới, tách biệt khỏi báo cáo báo cáo gốc mà họ đã xây dựng trước đó.

Báo cáo cập nhật tự động

Hiện tại, người dùng Looker Studio có thể kích hoạt báo cáo của mình để tự động làm mới dữ liệu theo lịch đã được xác định trước, nhờ đó, các quyết định kinh doanh quan trọng đều dựa trên thông tin hiện tại và đã được cập nhật.

Lọc báo cáo nhanh hơn

Bộ lọc cho phép phân chia dữ liệu và khám phá các mẫu cũng như thông tin insight ẩn trong ngữ cảnh báo cáo nhanh chóng. Đồng thời, bộ lọc này không ảnh hưởng đến chế độ xem của người dùng khác.

3_Filter_Bar.max-1500x1500

Tạm dừng cập nhật

Việc định cấu hình nhiều bộ lọc và biểu đồ có thể làm tăng khối lượng truy vấn, ngay cả khi có bộ nhớ đệm. Để khắc phục điều này, Google Cloud đã thêm khả năng tạm dừng cập nhật, giúp người dùng đặt cấu hình đầy đủ các thành phần biểu đồ như trường, bộ lọc, tham số, sắp xếp và công thức tính toán trước khi chạy bất kỳ cập nhật dữ liệu nào một cách linh hoạt. Người dùng cũng có thể tiếp tục sửa đổi các thành phần thiết kế cũng như các kiểu và định dạng chi tiết khác mà không cần chạy bất kỳ truy vấn nào.

Cập nhật về tính năng tạm dừn báo cáo trong Looker Studio đã cải thiện đáng kể trải nghiệm tạo báo cáo. Nhà sản xuất có thể xây dựng và kiểm tra báo cáo mà không lãng phí nguồn tài nguyên cơ sở dữ liệu khi chờ tải lại dữ liệu.

Caroline Bollinger, BI Tooling Product, Wayfair

Xem dữ liệu cơ bản

Việc xem dữ liệu làm cơ sở cho biểu đồ có thể giúp người dùng hiểu dữ liệu nào có sẵn và cách dữ liệu đó được cấu trúc để doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định tốt nhất về những gì cần đưa vào biểu đồ. Việc xem dữ liệu cơ bản cũng có thể giúp khắc phục sự cố với báo cáo.

Việc xem dữ liệu cơ bản sẽ hiển thị tất cả dữ liệu cho thứ nguyên chính, thứ nguyên phân tích và chỉ số xuất hiện trong biểu đồ. Đối với các loại biểu đồ không có thứ nguyên phân tích, Looker Studio hiển thị dữ liệu trong một bảng đơn giản. Việc xem dữ liệu cơ bản sẽ đưa ra các truy vấn giống nhau và phải chịu cùng các tương tác trong bộ nhớ đệm và chi phí truy vấn (nếu có).

4_View_Underlying_data.max-1200x1200

Cloud Ace - Managed Service Partner của Google Cloud

  • Trụ sở: Tòa Nhà H3, Lầu 1, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. HCM.
  • Văn phòng đại diện: Tầng 2, 25t2 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
  • Email: sales.vn@cloud-ace.com
  • Hotline: 028 6686 3323
  • Website: https://cloud-ace.vn/

Tin tức liên quan

Shopping Basket
viVietnamese