Asset 15

CÁCH ĐỒNG BỘ GOOGLE DRIVE CHO MÁY TÍNH

Asset 15

Google Drive là một trong những sản phẩm của bộ công cụ Google Workspace. Một câu hỏi mà người dùng hay tìm giải đáp đó là cách đồng bộ drive cho máy tính. Bài viết dưới đây, Cloud Ace sẽ trình bày các cách đồng bộ đơn giản nhất nhé.

Định nghĩa về các chế độ trong Google Drive

Phản ánh và truy cập trực tuyến là hai cách để đồng bộ hoá tệp. Với hai cách này, mọi thay đổi thực hiện đối với tệp trên một thiết bị sẽ được phản ánh ở mọi nơi.

Cách Google Drive đồng bộ hoá cho PC

Cách Đồng Bộ Google Drive

Người dùng có thể truy cập trực tuyến hoặc phản ánh My Drive, tuỳ thuộc vào lựa chọn ưu tiên của chính họ.

Thiết lập My Drive để truy cập trực tuyến hoặc phản ánh

  1. Mở ứng dụng Drive cho máy tính.
  2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặtsau đó Lựa chọn ưu tiên.
  3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Thư mục trên Drive.
  4. Trong phần "Cách đồng bộ hoá My Drive", hãy chọn Truy cập trực tuyến tệp hoặc Phản ánh tệp.

Khi chuyển từ chế độ phản ánh các tệp sang truy cập trực tuyến các tệp trong My Drive, vị trí của các tệp trên máy tính sẽ thay đổi. Thư mục mà trước đây được dùng cho chế độ phản ánh các tệp sẽ vẫn tồn tại trên máy tính nhưng sẽ không đồng bộ hoá nữa. Để tránh bị mất dữ liệu, hãy đảm bảo rằng dữ liệu đã đồng bộ hoá xong trước khi dọn dẹp các thư mục này.

Trên Windows, người dùng cần thoát khỏi ứng dụng Drive cho máy tính trước khi xoá thư mục này khỏi máy tính.

Khi chuyển từ chế độ truy cập trực tuyến sang phản ánh, My Drive sẽ không xuất hiện tại vị trí truy cập trực tuyến trên Google Drive nữa. (Share Drive, máy tính khác và thiết bị USB đã sao lưu sẽ vẫn xuất hiện).

Các tệp trong My Drive sẽ được tải xuống thư mục đã chọn khi thiết lập phương pháp này. Nếu các tệp đó đã nằm trong thư mục được chọn, ứng dụng sẽ không sao chép những tệp trùng với tệp đã có trên đám mây. Những tệp chưa có trên đám mây sẽ được tải lên.

Các lựa chọn cho thư mục khác trên máy tính

Thiết lập các thư mục khác trên máy tính

  1. Mở ứng dụng Drive cho máy tính.
  2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặtsau đó Lựa chọn ưu tiên.
  3. Ở bên trái, nhấp vào Thư mục trên máy tính của bạn.
  4. Trên trình đơn này, người dùng có thể thêm thư mục để đồng bộ hoá với Drive và sao lưu vào Photos, cũng như chỉnh sửa lựa chọn ưu tiên của các thư mục đã đồng bộ hoá.
GG drive - cách đồng bộ

Đồng bộ hoá với Google Drive và sao lưu vào Google Photos

Nếu đồng bộ hoá với Google Drive: Mọi thứ trong thư mục đó sẽ được tải lên. Mọi thay đổi sẽ được đồng bộ hoá giữa Google Drive và máy tính. Người dùng có thể truy cập tất cả tệp của mình trên thiết bị bất kỳ qua drive.google.com hoặc qua ứng dụng Google Drive

Nếu sao lưu vào Google Photos: Chỉ ảnh và video mới được tải lên. Những thay đổi sẽ không đồng bộ hóa giữa Google Photos và máy tính. Người dùng có thể xem ảnh và video của mình trên bất kỳ thiết bị nào tại photos.google.com hoặc qua ứng dụng Google Photos.

Lưu ý:

Nếu muốn lưu trữ ảnh và video, người dùng chỉ có thể sao lưu vào Google Photos.

Nếu lưu trữ tệp trong cả Google Drive và Google Photos, thì các tệp đó sẽ được tải lên hai lần nên sẽ sử dụng nhiều bộ nhớ của Tài khoản Google hơn.

Bộ nhớ đi kèm mạng (NAS) chỉ hỗ trợ sao lưu vào Google Photos

Tìm hiểu thêm các chương trình ưu đãi mới nhất tại Cloud Ace's Promotion

Tin tức liên quan

Shopping Basket
viVietnamese