Asset 15

Cloud Ace đạt được chứng nhận Google Cloud Managed Service Provider (MSP) – TRIPLE AWARDS!

Asset 15
Capture

Be together for the stronger future on Google Cloud!

Cloud Ace Inc. (Trụ sở chính: Thành phố Chiyoda, Tokyo, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành: Makoto Aoki) thông báo rằng đã đạt được trạng thái Nhà cung cấp dịch vụ được quản lý (MSP) với Google Cloud, là một phần của Partner Advantage Program vào ngày 27 tháng 10 năm 2021.

Kể từ khi đạt đến cấp MSP lần đầu tiên vào năm 2019, Cloud Ace đã có thể đạt được

điều này liên tục trong ba năm. Với trình độ chuyên môn kỹ thuật trong tất cả các giải pháp Google Cloud và tiến trình ổn định của họ trong các kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp, Cloud Ace sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp của họ bằng công nghệ Google Cloud và tận dụng kiến ​​thức chuyên môn của họ như một MSP để cung cấp các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Ngoài ra, Cloud Ace đã bắt đầu cung cấp tính năng "Google Cloud Monitoring and Recovery Support Service" dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm đã tích lũy được với tư cách là một MSP.

■ Để biết thêm thông tin về các sản phẩm dịch vụ, vui lòng xem phần sau bên dưới.
https://cloud-ace.vn/dich-vu-va-giai-phap/

■ Để biết thêm thông tin về Nhà cung cấp dịch vụ được quản lý trên đám mây của Google (MSP), vui lòng tham khảo đến liên kết sau.
https://cloud-ace.vn/dich-vu-va-giai-phap/manage-service-provider/

Các dịch vụ của Cloud Ace bao gồm: 
・ Quản lý kinh doanh phần mềm dành cho doanh nghiệp
・ Phát triển, vận hành và dịch vụ tư vấn cho nền tảng Đám mây cũng như các hệ thống web
・ Dịch vụ tư vấn triển khai và giấy phép Google Cloud
・ Dịch vụ phân tích dữ liệu lớn (Big Data)
・ Cung cấp Đào tạo Chứng chỉ Google Cloud

Mô tả Doanh nghiệp: Cloud Ace là nhà tích hợp đám mây chuyên về Google Cloud và cung cấp hỗ trợ một cửa cho việc lập kế hoạch tích hợp, vận hành và duy trì khách hàng đám mây. Cloud Ace cung cấp các dịch vụ như hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, phát triển hệ thống và đào tạo chứng chỉ Google Cloud. Có mặt trên tổng cộng 7 quốc gia, đồng thời làm việc song song với hơn 120 doanh nghiệp đối tác doanh nghiệp.

 Giới thiệu về Cloud Ace Vietnam:
Trang web: https://cloud-ace.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/CloudAceVietnam/

Tin tức liên quan

Shopping Basket
viVietnamese