Asset 15

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG AI VÀO GOOGLE DRIVE

Asset 15

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống máy học đã mang lại những thay đổi to lớn về sản phẩm, cách tiếp thị cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Google đã áp dụng thành công hệ thống AI vào Google Drive. Vậy cụ thể là như thế nào ? Hãy cùng Cloud Ace tìm hiểu nhé.

Hệ thống AI Trong Google Drive

Trong Drive, có các tùy chọn trang giúp người dùng truy cập tài liệu ở 3 cấp độ sau: Priority (Trang ưu tiên), My Drive và Shared Drive.

Trang Priority là một vị trí được Google Drive sử dụng một số kỹ thuật Machine Learning khác nhau để liên tục hiển thị các tệp có liên quan đến người dùng.

Trang ưu tiên (Priority Page) bao gồm hai phần:

  1. Priority cards (Thẻ ưu tiên): sẽ liên tục hiển thị nội dung quan trọng thông qua các mô hình học máy dự đoán. Sử dụng các tín hiệu như cuộc họp sắp tới hoặc những người bạn thường xuyên làm việc cùng) để đề xuất các Sheet, Doc, Slide, etc có liên quan.
  2. Workspace: Là nơi đề xuất các nhóm file có thể cần cho người dùng dựa trên các yếu tố như chủ đề chung hoặc thành viên nhóm. Ngoài ra, nó còn đề xuất các Workspace mới cũng như gắn cờ các tệp mà người dùng muốn thêm vào Workspace hiện tại để giữ cho các tệp luôn được cập nhật.

Làm Thế Nào Google Drive Biết Tệp Nào Sẽ Hiển Thị ?

Priority sử dụng những mô hình ML khác nhau, mỗi mô hình có mục đích khác nhau để lựa chọn thẻ hiển thị phù hợp cho người dùng.

GG Workspace Apps

Mô hình mà Google sử dụng trong DriveQuick Access. Mô hình này thu thập tín hiệu từ khắp bộ công cụ Workspace để dự đoán tệp nào người dùng sẽ mở tiếp theo.

Collaboration Pattern

Để đề xuất các tệp trong "Shared with me" của Drive, Google còn áp dụng mô hình về dự đoán nhằm đưa ra đề xuất dựa trên các hoạt động làm việc của người dùng.

Comments Model

Tần suất bình luận trên các công cụ của Google Workspace của những cộng tác viên thường làm việc với người dùng giúp Google xây dựng Comment model.

Define "Working set"

Mô hình ước tính khả năng một tệp xuất hiện trong working set của người dùng. Cho phép lọc các tệp mà người dùng chưa chỉnh sửa gần đây và lấy thông tin từ dữ liệu được thu thập trong cả tuần.

Làm Cách Nào Drive Biết Những Hành Động Cần Đề Xuất?

Drive có thể đề xuất các hành động cho người dùng dựa trên Comment Model đã đề cập ở trên. 

Ví dụ: Drive cung cấp các link để giúp người dùng trả lời các nhận xét từ Priority Page (mà không phải chuyển sang chính tài liệu đó) hoặc thậm chí đề xuất các tệp có thể cần xem lại trước cuộc họp sắp tới.

Người dùng Google Drive phản hồi nhận xét nhanh hơn 10–15 phút thông qua Priority so với các phương thức khác, nhờ sự trợ giúp của Machine Learning.

Theo phân tích từ Google 

Drive Sắp Xếp Workspace Như Thế Nào?

Google Drive sắp xếp và phân tệp để tối ưu Workspace của người dùng theo 5 cách bên dưới:

Tìm hiểu thêm các chương trình ưu đãi mới nhất tại Cloud Ace's Promotion

Tin tức liên quan

Shopping Basket
viVietnamese