Câu chuyện thành công của Google Cloud Platform

Tin Tuc Tin Tuc
HSBS STAR hoàn thành 4,4 tỷ phép tính rủi ro với các giải pháp Google Cloud

Cloud Ace là Managed Service Partner - level đối tác cao cấp nhất của Google Cloud. Hỗ trợ tư vấn miễn phí và hỗ trợ các giải pháp phù hợp nhất với chính sách và sự phát triển bền vững cho Doanh nghiệp

September 27, 2023

Vingroup – Google Cloud: Hiện Đại Hóa Ứng Dụng SAP & Tăng Tốc Chuyển Đổi Số

Cloud Ace là Managed Service Partner - level đối tác cao cấp nhất của Google Cloud. Hỗ trợ tư vấn miễn phí và hỗ trợ các giải pháp phù hợp nhất với chính sách và sự phát triển bền vững cho Doanh nghiệp

September 11, 2023

Nutifood: Nâng Tầm Chuyển Đổi Số Với “Rise SAP S/4 HANA Cloud Lên Google”

Cloud Ace là Managed Service Partner - level đối tác cao cấp nhất của Google Cloud. Hỗ trợ tư vấn miễn phí và hỗ trợ các giải pháp phù hợp nhất với chính sách và sự phát triển bền vững cho Doanh nghiệp

August 28, 2023

Quan Dat

Cloud Ace – QUANDAT Quandat company centralizes users management and enhance email security with G Suite Cloud Ace provided good migration and technical support services to guide us how to […]

October 19, 2021

TOA Corporation – Town Recorder

Town Recorder Đổi mới sự phát triển các dịch vụ của TOA Corporation sang môi trường cloud, với dịch vụ chính là là PaaS (Google App Engine ™) Chúng tôi […]

October 19, 2021

More posts