ANTHOS

Anthos là một nền tảng được quản lý cho tất cả các triển khai ứng dụng:
Di chuyển trực tiếp từ máy ảo, xây dựng, triển khai và tối ưu hóa ứng dụng trên GKE ở Hybrid và Multi-Cloud

Asset 15
Asset 15
Asset 2

Anthos

  • Xây dựng, triển khai và tối ưu hóa ứng dụng trên GKE và VM ở mọi nơi — đơn giản, linh hoạt và an toàn
  • Hoạt động và phát triển nhất quán ở Hybrid và Multi-Cloud.
  • Đạt được ROI lên đến 4,8 lần trong vòng 3 năm theo nghiên cứu Tổng tác động Kinh tế của Forrester
  • Tăng tốc hành trình migrate ứng dụng dựa trên VM sang containers
Asset 15

Lợi ích

Asset 7-1

Quản lý ứng dụng ở mọi nơi

Cho phép xây dựng, quản lý và thiết lập tính nhất quán cho các hoạt động ở Hybrid & Multi-Cloud

Asset 9-1

Cung cấp software nhanh hơn

Tích hợp và triển khai các ưu điểm của cloud services, containers, serverless giúp cải tiến năng suất của nhà phát triển ứng dụng

Asset 11

Bảo vệ các ứng dụng và software

Tích hợp bảo mật vào từng giai đoạn của ứng dụng, từ phát triển đến xây dựng để đưa vào hoạt động + tự động hóa quản lý chính sách và bảo mật

Asset 15

Các tính năng chính

Asset 4

Hiện đại hóa bảo mật để triển khai Hybrid & Multi Cloud

Anthos tích hợp bảo mật vào từng giai đoạn của ứng dụng, đồng thời kiểm soát bảo mật toàn diện trên tất cả các mô hình triển khai.

CI / CD ở mọi nơi: Google Cloud, on-premises, multi-cloud

Cung cấp các lợi thế của cloud-native CI/CD ở mọi nền tảng, bao gồm Google Cloud, on-premises, hoặc các nền tảng cloud khác.

Dịch vụ quản lý và điều phối vùng chứa cấp doanh nghiệp

  • Quản lý các cụm GKE và khối lượng công việc chạy trên các máy ảo trên các môi trường.
  • Kubernetes được quản lý nhất quán với các cài đặt được Google xác thực.
  • Anthos có thể chạy trên cơ sở hạ tầng ảo hóa hiện có và các máy chủ bare metal mà không có lớp siêu giám sát.

Tự động hóa chính sách và bảo mật trên quy mô lớn

  • Xác định, tự động hóa và thực thi các chính sách  và tuân thủ các yếu tố về bảo mật.
  • Tìm hiểu thêm về Anthos Config Management 

Anthos Service Mesh được quản lý hoàn toàn với khả năng hiển thị tích hợp

Anthos Service Mesh giải phóng các nhóm hoạt động và phát triển bằng cách trao quyền cho họ quản lý và bảo mật lưu lượng giữa các dịch vụ trong khi giám sát, khắc phục sự cố và cải thiện hiệu suất ứng dụng.

CONTACT US TO FIND OUT MORE

Asset 7