Bảo vệ thông tin cá nhân

A. Một số định nghĩa

Trong biên bản này, chúng tôi có đề cập đến một số cụm từ được định nghĩa dưới đây:

 • “Tài khoản” có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo cho bạn để bạn truy cập các dịch vụ của chúng tôi, hoặc các thành phần của dịch vụ đó.
 • “Công ty” (hoặc “chúng tôi”) đại diện cho Công Ty Cloud ACE (địa chỉ: Tòa Nhà H3, Lầu 1, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. HCM).
 • “Cookies” là một tập hợp các file được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn được tạo ra bởi một website, chứa lịch sử truy cập của bạn trên website đó.
 • “Thiết bị” có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập được dịch vụ, như máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng.
 • “Thông tin cá nhân” đại diện cho bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc định danh một cá nhân.

B.Quy định về chính sách

Trong biên bản này, chúng tôi có đề cập đến một số cụm từ được định nghĩa dưới đây:

 • “Tài khoản” có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo cho bạn để bạn truy cập các dịch vụ của chúng tôi, hoặc các thành phần của dịch vụ đó.
 • “Công ty” (hoặc “chúng tôi”) đại diện cho Công Ty Cloud ACE (địa chỉ: Tòa Nhà H3, Lầu 1, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. HCM).
 • “Cookies” là một tập hợp các file được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn được tạo ra bởi một website, chứa lịch sử truy cập của bạn trên website đó.
 • “Thiết bị” có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập được dịch vụ, như máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng.
 • “Thông tin cá nhân” đại diện cho bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc định danh một cá nhân.

C. Quy định về Thông tin cá nhân

Ngoài các thông tin cá nhân bạn cung cấp khi đến làm việc trực tiếp với chúng tôi, chúng tôi muốn bạn hiểu rõ các loại thông tin nhận dạng mà ứng dụng của chúng tôi cần bạn cho phép truy cập khi bạn sử dụng ứng dụng, dịch vụ của chúng tôi. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Thông tin profile
 • Usage Data

D. Quy định về Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được cho các mục đích sau.
 • Thuyết minh về các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và hoạt động kinh doanh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ đó.
 • Thông báo về các hội thảo và triển lãm của chúng tôi, cũng như các thông tin mới cập nhật.
 • Đề nghị tham gia khảo sát.
 • Cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
 • Cá nhân hóa trang web hoặc dịch vụ email của khách hàng.
 • Sử dụng trong các hoạt động tuyển dụng.
 • Nhập dữ liệu danh thiếp.
 • Trả lời các câu hỏi từ khách hàng.
Với những khách hàng đã trao đổi danh thiếp với nhân viên phụ trách của công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi mail thông tin dưới dạng tạp chí online theo email ghi trên danh thiếp. Với ứng dụng Portal, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích sau:
 • Kiểm tra email của bạn đã có trên hệ thống Portal hay chưa. Nếu đã bạn đã có tài khoản trên Portal, bạn có thể sử dụng Portal. Nếu chưa có, bạn hãy liên hệ Cloud Ace để tạo tài khoản.
 • Tạo tài khoản Portal từ thông tin bạn cung cấp.
 • Hiển thị thông tin profile khi bạn đăng nhập thành công: bao gồm địa chỉ email, family name, given name, và avatar.
 • Hiển thị thông tin billing mà bạn đã đăng ký với Cloud Ace lên Portal. Xem thông chi tiết chi phí phát sinh khi sử dụng dịch vụ gắn liền với billing.
Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được cho các mục đích khác ngoài mục đích trên.

E. Quy định về Bảo mật thông tin

Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của Bạn được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này và sẽ không có việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn cho một tổ chức hoặc một quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm cả bảo mật của Dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

F. Quy định về Liên kết với bên thứ ba

Dịch vụ của Chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do Chúng tôi điều hành. Nếu Bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của mọi trang web Bạn truy cập. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

G. Quy định về Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này. Chúng tôi sẽ cho Bạn biết qua email hoặc một thông báo nổi bật trên Dịch vụ của Chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật “ngày cập nhật mới nhất” ở đầu Chính sách Bảo mật này.

Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

H. Quy định về Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ truy vết khác để cải thiện dịch vụ cho khách hàng, cũng như cung cấp dịch vụ quảng cáo và để quảng cáo cho các sản phẩm của chúng tôi. Các công nghệ truy vết được sử dụng là báo hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như để cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.
Trong trường hợp khách hàng cho phép gửi và nhận cookie trong phần cài đặt trình duyệt, thì sẽ kích hoạt khả năng chúng tôi lấy cookie được lưu trữ trên máy tính của khách hàng, và liên kết lịch sử hoạt động thu được với thông tin cá nhân của khách hàng.
Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả Cookie hoặc cho biết khi nào Cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu Bạn không chấp nhận Cookie, Bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để nó sẽ từ chối Cookie, Dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng Cookie.

I. Về các Ứng dụng

Ứng dụng Portal có các tính năng sau:

 • Hiển thị thông tin billing từ Google Cloud Platform
 • Xem lịch sử billing 

J. Quy định về OAuth 2.0

Các ứng dụng của chúng tôi sử dụng OAuth 2.0 theo phạm vi được quy định như sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email 

Mục đích sử dụng: Lấy địa chỉ email

 • https://www.googleapis.com/auth/cloud-billing.readonly 

Mục đích sử dụng: Lấy danh sách sub-billing từ người dùng đã tạo tài khoản trên ứng dụng

K. Về việc Tuân theo chính sách của Google

Các ứng dụng của chúng tôi sử dụng dịch vụ của Google, do đó chúng tôi cũng tuân theo các chính sách của Google. Các quy định đó được liệt kê dưới đây:

L. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các cách sau:

 • Email: portal@cloud-ace.vn
 • Số điện thoại: 028 6686 3323
 • Địa chỉ công ty: Cloud ACE – Tòa Nhà H3, Lầu 1, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. HCM.