LOOKER

Asset 15
Asset 15

Overview

Với sự tăng trưởng của Modern Data Stack, Looker được sử dụng nhiều như một công cụ chính cho hoạt động kinh doanh thông minh (business intelligence), hay còn gọi là trực quan hóa dữ liệu (data visualization).

Mọi công việc của nhân viên non-tech đều được Looker triển khai cho việc phân tích dữ liệu tốt nhất. Looker thực sự mang dữ liệu và nhóm kinh doanh lại với nhau, giúp thúc đẩy doanh nghiệp hoặc thậm chí nhìn thấy những cơ hội mới.

Asset 1
Asset 15

Tích hợp đa nền tảng

Trải nghiệm Dữ liệu nhúng (Embedded data)

Ứng dụng dữ liệu phù hợp

Mô hình dữ liệu chung cho tất cả data

Phân tích tăng cường (Augmented analytics) cảnh báo

Công nghệ đằng sau Looker

KIẾN TRÚC TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

  • Tận dụng sức mạnh của công nghệ kho dữ liệu (data warehouse) hiện đại và tăng tốc các truy vấn ở quy mô lớn
  • Xem toàn bộ dữ liệu mà không cần di chuyển bất kỳ dữ liệu nào vào application layer
  • Truy vấn cơ sở dữ liệu trong thời gian thực (real time)

API CHO DỮ LIỆU

  • Truy cập phạm vi phủ sóng 110% API cho các dịch vụ cốt lõi
  • Cung cấp cho các product-builder công cụ tăng tốc phát triển ứng dụng dữ liệu
  • Sử dụng các ứng dụng purpose-built, các mẫu mô hình dữ liệu được tạo sẵn và trực quan hóa plug-ins
Asset 3

SEMANTIC LAYER VERSIONING

  • Tập trung tất cả các quy tắc kinh doanh của Doanh nghiệp để bảo mật quyền truy cập dữ liệu của công ty
  • Tách logic nghiệp vụ khỏi dữ liệu vật lý; áp dụng một cách đáng tin cậy các định nghĩa nhất quán trên các KPI
  • Làm việc với dữ liệu được bảo mật ở mọi cấp độ

Tích hợp để tăng cường trải nghiệm dữ liệu

Looker tích hợp liền mạch vào quy trình công việc kinh doanh, nhúng vào hệ thống của bên thứ ba và cho phép Doanh nghiệp xây dựng các ứng dụng dữ liệu riêng.

Thiết kế của Looker giúp mở khóa giá trị của tất cả dữ liệu bằng cách mở khóa giá trị đầy đủ CSDL. Người tìm kiếm truy vấn cơ sở dữ liệu trực tiếp - cho dù đó là BigQuery, Redshift, Snowflake, Oracle, ... - sẽ nhanh chóng trả về kết quả thông qua phương tiện người dùng chọn. 

looker

Giá của Looker được tùy chỉnh cho người dùng và được thiết kế để phù hợp với tùy loại hình doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm về giá của Looker .

CONTACT US TO FIND OUT MORE

Asset 7