Asset 15

Thông báo tham gia sự kiện「JAPAN JOB FAIR 2019 in Da Nang」 được tổ chức ngày 16 tháng 11

Asset 15
japan-job-fair-2019

Cloud Ace sẽ tham gia hội chợ việc làm 「JAPAN JOB FAIR 2019 in Da Nang」, được tổ chức vào thứ bảy, ngày 16 tháng 11 năm 2019. 

Thông qua hội chợ này, Cloud Ace sẽ hỗ trợ phát triển kinh doanh các công ty Nhật Bản ở nước ngoài và thúc đẩy sự tiến bộ nguồn nhân lực cao cấp Việt Nam tại Nhật Bản.

Trong bối cảnh kinh doanh hiện tại, các công nghệ IT mới như IoT, big data, ...  đang phát triển, đặc biệt Google Cloud Platform và các đám mây công cộng (public cloud) khác cho các hệ thống doanh nghiệp được dự đoán phát triển siêu tốc. Khi các công nghệ mới liên tục phát triển, các kỹ năng cần thiết sẽ tiếp tục thay đổi, để tồn tại trong thời đại này, tôi hy vọng các bạn hãy nhìn nhận công nghệ = điện toán đám mây (cloud)

 12/11/2019

Tin tức liên quan

Shopping Basket
en_USEnglish