Web3 - Gaming

Tin Tuc Tin Tuc
Google Cloud – NEAR: Phát triển ứng dụng cho Blockchain

Cloud Ace là Managed Service Partner - level đối tác cao cấp nhất của Google Cloud. Hỗ trợ tư vấn miễn phí và hỗ trợ các giải pháp phù hợp nhất với chính sách và sự phát triển bền vững cho Doanh nghiệp

Tháng Một 23, 2024

Aptos hợp tác với Google Cloud tăng cường phát triển Web3

Cloud Ace là Managed Service Partner - level đối tác cao cấp nhất của Google Cloud. Hỗ trợ tư vấn miễn phí và hỗ trợ các giải pháp phù hợp nhất với chính sách và sự phát triển bền vững cho Doanh nghiệp

Tháng Mười Hai 21, 2023

Google Cloud Tích Hợp Solana Với Nền Tảng Phân Tích Dữ Liệu BigQuery

Cloud Ace là Managed Service Partner - level đối tác cao cấp nhất của Google Cloud. Hỗ trợ tư vấn miễn phí và hỗ trợ các giải pháp phù hợp nhất với chính sách và sự phát triển bền vững cho Doanh nghiệp

Tháng Mười Một 3, 2023

Google Cloud Công Bố Hợp Tác Với SupraOracles

Cloud Ace là Managed Service Partner - level đối tác cao cấp nhất của Google Cloud. Hỗ trợ tư vấn miễn phí và hỗ trợ các giải pháp phù hợp nhất với chính sách và sự phát triển bền vững cho Doanh nghiệp

Tháng Mười 26, 2023

Recap Cloud Ace Event
GoogleTech2023: Revolution In Gaming & Web3

Sự kiện GoogleTech 2023 với chủ đề “Revolution in Gaming & Web3” được tổ chức vào ngày 19/10/2023, Cloud Ace, Google Cloud, Amanotes, Intel và 0xtool đã cập nhật những […]

Tháng Mười 25, 2023

More posts